begrippenlijst

A

aangrijpingspunt

absorberen

afstand

ampère

assenstelsel

audicien

audiogram

audioloog

B

balans

balk

beeld

beeldafstand

beeldpunt

bevriezen

bimetaal

bimetaalthermometer

branddeken

brander

breedte

C

celsius

component

condenseren

convergente

convergerend

convergerende

D

decibel

decibelmeter

dichtheid

diepte

diffuse

diffuus

dikte

discopiep

divergente

divergerend

divergerende

E

eenheid

eenparige

elastisch

elektriciteit

elektron

elektronen

evenwijdig

evenwijdige

F

fase

faseovergang

frequentie

frequentiebereik

G

gasknop

gehoordrempel

gehoorschade

gehoortest

geleiden

geleider

geluid

geluidsbron

geluidsgolf

geluidsniveau

geluidsoverlast

geluidssnelheden

geluidssnelheid

geluidssterkte

geluidssterktemeter

gewicht

glaszekering

grootheden

grootheid

H

halfschaduw

hangpunt

hertz

hinderlijk

hoogte

horizontaal

I

ijken

installatieautomaat

inval

isolator

J

K

kernschaduw

kijkpunt

kilowattuur

kilowattuurmeter

kookpunt

kortsluiting

kracht

krachtenschaal

krachtmeter

kubus

L

lengte

licht

lichtbron

lichtbundel

lichtstraal

luchtschijf

M

massa

massamiddelpunt

materiaal

meetbereik

moleculen

molecuul

molecuulmodel

N

nettokracht

netvlies

newton

nooddouche

normaal

O

ohm

onderdompelmethode

onregelmatig

oogwasfles

oorsprong

overbelasting

P

parallel

pictogram

pijngrens

plastisch

prisma

puntbron

Q

R

randstraal

regelmatig

reservoir

resultante

rijp

ruststand

S

schaalverdeling

schaduw

schakeling

schakelschema

serie

smelten

smeltpunt

smeltveiligheid

snaar

snelheid

somkracht

spankracht

spanning

spanningsbron

spanningsverschil

spectrum

spiegelwet

spierkracht

stapgrootte

steunpunt

stijgbuis

stof

stofeigenschap

stollen

stroomkring

sublimeren

infrasoon

T

temperatuur

terugkaatsing

thermometer

tijd

toonhoogte

trekkracht

trillen

trilling

trommelvlies

tussenstof

typeplaatje

U

uitwijking

uitzetten

ultrasoon

V

v,t-diagram

valversnelling

vector

veerunster

veiligheidskaart

verdampen

vermogen

vermogensmeter

versnelde

verticaal

vertraagde

vervorming

vloeistofthermometer

voedingsapparaat

volt

volume

voorwerpsafstand

W

watt

weegschaal

weerstand

Wet van Ohm

X

Y

Z

zekering

zwaartekracht